مدیر گروه مدیر گروه

 

 

مدیر گروه:

سرکار خانم مهندس سوسن بیات

شماره داخلی :171

برنامه هفنگی حضور مدیر گروه :

گروه معماری، شهرسازی، گرافیک

(کاردانی- کارشناسی)

برنامه‌ی هفتگی خانم مهندس سوسن بیات

روزهای هفته

15/10-15/8

15/12-15/10

15/14-15/12

15/16-15/14

15/18-15/16

شنبه

 

انجام امور گروه

 

 

یکشنبه

 

 

پرسپکتیو  (آتلیه 608)

دوشنبه

تمرین‌های معماری 2 (آتلیه 411)

سه‌شنبه

 

انجام امور گروه

 

 

چهارشنبه

 

انجام امور گروه

 

 

پنجشنبه

مبانی نظری (508)

پرسپکتیو (آتلیه 821)

                 


 

ایمیل:

 

Susanbayat@yahoo.com

Bayat@shahabdanesh.ac.ir

 

 

سوابق تحصیلی:

کارشناسی مهندسی معماری/ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)
کارشناسی ارشد معماری/ دانشگاه هنر اصفهان
کارشناسی ارشد ایران‌شناسی/ دانشگاه شهید بهشتی