اطلاعیه ها اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان گرامی

طبق بخشنامه صندوق رفاه به شماره 8254/130 مورخ 27/07/ 1399 دانشجویانی که از طریق بانک مهر ایران اقدام به دریافت وام نموده اند می توانند با شیوه نامه قبلی ادامه دهند ولی دانشجویانی که برای مرتبه اول درخواست وام دارند باید طبقه شیوه نامه جدید که در قسمت وام شهریه دانشجویی موجود می باشد اقدام به درخواست وام نمایند.