امور عمرانی و نقلیه امور عمرانی و نقلیه

مسئول امور نقلیه : جناب آقای صیادی

امور عمرانی و نقلیه

امور عمرانی و نقلیه فعالیت‌های مربوط به توسعه فضاهای آموزشی اداری و خدماتی و همچنین برنامه‌ریزی مدیریت سیستم‌های بهره‌برداری، نگهداری امکانات عمرانی دانشگاه  و حمل و نقل اساتید، کارمندان، دانشجویان را بر عهده دارد.

وظایف و اختیارات امور عمرانی:

 • تکمیل تجهیز و توسعه‌ی پروژه‌های ساختمانی و تاسیساتی دانشگاه.
 • ارزشیابی و بازرسی عملیات اجرایی و نظارت بر اجرای پروژه‌ها و فعالیت‌های عمرانی دانشگاه و ارائه راه حل‌های لازم جهت پیشبرد و تسریع امور.
 • پیگیری مراحل تهیه پلان‌های اجرایی توسط مهندسان مشاور تا مرحله تصویب پلان‌ها و آمادگی اجرای پروژه‌ها.
 • عقد قرارداد با مهندسان مشاور، پیمانکاران و شرکت‌های مختلف تاسیساتی براساس ضوابط قانونی مربوط.
 • نظارت بر حسن اجرای طرح‌های عمرانی دانشگاه.
 • رسیدگی به صورت وضعیت پیمانکاران، مشاوران و سایر موارد مالی طرح‌های عمرانی.
 • برنامه‌ریزی و تامین لوازم و مصالح مورد نیاز طرح‌های عمرانی.
 • نظارت بر تعمیرات اساسی و نگهداری ساختمان دانشگاه.
 • پیشنهاد بودجه عمرانی دانشگاه.
 • کنترل و تصویب نقشه‌های طرح‌های عمرانی.
 • سرویس اساتید هیات علمی.
 • سرویس کارمندان.
 • سرویس دانشجویان.