کارگزینی کارگزینی

مسئول کارگزینی : سرکار خانم متقیان

شرح وظایف:
– حدود احکام کارگزینی اداری بر اساس ضوابط مصوب و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه برابر پست‌های سازمانی مصوب و سایر مقررات
ـ اجرای طرح‌های مصوب مربوط به رفاه عمومی کارکنان
ـ اجرای قوانین و مقررات و آئین‌نامه‌های استخدامی مربوط
ـ تهیه و صدور کلیه احکام پرسنلی
ـ پیش‌بینی احتیاجات پرسنلی دانشگاه و اقدام لازم در مورد تأمین این احتیاجات
ـ پیش‌بینی ترفیع و تغییر گروه سالانه کارکنان با کمک واحدهای مربوطه
ـ مطالعه و نظارت بر تهیه و تنظیم طرح‌ها و ضوابط لازم در زمینه رفاه کارکنان از قبیل بیمه – بهداشت – مسکن – وام و سایر امور مربوط به رفاه کارکنان
ـ نظارت بر تهیه و تنظیم لیست کمک‌های غیرنقدی کارکنان و توزیع حواله‌های مربوطه
ـ نظارت بر تشکیل و اداره شرکت‌های تعاونی کارکنان و انجام کمک‌های لازم
ـ برقراری ارتباط و همکاری با سازمان تأمین اجتماعی در جهت اداره و بهبود وضع درمانی کارکنان
ـ کار با کامپیوترو استفاده از نرم‌افزارهای موجود مرتبط با شغل، اخذ لیست‌های پردازش شده و پشتیبان‌گیری
ـ تهیه متن مکاتبات اداری مورد نیاز مرتبط با شغل طبق دستور مافوق
ـ پیگیری امور بیمه کارکنان جدیدالاستخدام و صدور اخذ دفترچه خدمات درمانی
ـ انجام کلیه امور مربوط به تایپ نامه‌ها، امور بایگانی به منظور حفظ سوابق پرونده‌ها و مکاتبات
ـ انجام کلیه امور مربوط به چاپ و تکثیر مکاتبات، نامه‌ها، اسناد و مدارک
ـ تهیه و تنظیم آمارهای پرسنلی و نگهداری سوابق مربوط
ـ تشکیل فایل‌ها و پرونده‌های مورد نیاز برای کلیه موضوعات اداری، پرسنلی و مکاتبات طبق روش تعیین شده
ـ استخدام افراد جدید:ارائه پرسشنامه درخواست شغل، بررسی پرسشنامه، دعوت از متقاضیان، دریافت مدارک و گواهی‌های لازم از متقاضیان
ـ انجام محاسبات مربوط به کارکرد و اضافه‌کاری کارکنان و تنظیم سیستم‌های مربوطه
ـ اقدام به منظور استخراج کلیه اطلاعات پرسنلی مورد نیاز از پرونده‌های پرسنلی طبق دستور و تنظیم سیستم‌ها و اظهارنامه‌های درخواستی
ـ ثبت مرخصی‌های ساعتی، روزانه، استحقاقی، بدون حقوق و یا تأخیر سرویس و مرخصی سالیانه پرسنلی
ـ انجام امور مربوط به محاسبه مانده مرخصی، بازنشستگی، بازخریدی، تسویه حساب، اخراج و استعفای کارکنان طبق دستورالعمل‌های داده شده
ـ انجام امور مربوط به تهیه لیست کارکنان به منظور دریافت بن کارگری، حق اولاد، مسکن و غیره.