جدول شهریه نیمسال جاری جدول شهریه نیمسال جاری

شهریه در سال تحصیلی 1400-1399 برای کلیه ورودی ها

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند که کلیه دریافت های این دانشگاه اعم از شهریه ثابت و شهریه متغیر که مطابق ابلاغیه وزارت علوم و مصوبات هیات امناء دانشگاه است، در جدول ذیل مندرج می باشد.

چنانچه هر گونه ابهام یا سوالی  دارید، خواهشمند است به کارشناس امور مالی در معاونت مالی مراجعه فرمایید.