معرفی معرفی

دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه شهاب دانش در راستاي ارتقاي جايگاه دانشگاه و همچنين شناسايي نقاط قوت و ضعف واحدهاي مختلف، اقدام به راه‌اندازي پل ارتباطي(ایمیل)  nezarat@shdu.ac.irنموده است.

از کلیه دانشجویان، اساتید و همکاران محترم دعوت می‌شود با ارائه نظرات، پیشنهادات و انتقادات ارزشمند خود در هر بخش از فعالیت‌های دانشگاه، ما را در شناسایي نقاط قوت و ضعف ارائه خدمات ياري نمايند.

دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه به صورت کاملا محرمانه کلیه ایمیل های دريافتي را بررسی نموده و به صورت مکتوب به مسئول ذيربط اعلام نموده و ايشان در مدت زمان مشخصي، نسبت به بررسي موضوع و بر طرف کردن آن اقدام خواهند کرد.

امید است تا با کمک یکدیگر بتوانیم قدم مثبتی در جهت بهبود خدمات دانشگاه برداریم.