متقاضیان فارغ التحصیلی متقاضیان فارغ التحصیلی

لیست وضعیت دانشجویان متقاضی فارغ التحصیلی كه از تاريخ 92/06/15 به بعد تقاضاي فارغ التحصيلي داده اند و هنوز اقدام به تسويه حساب ننموده اند یا دارای کسری مدارک می باشند، دراین   لینک قابل مشاهده است. دانشجویان می بایست جهت برطرف کردن کسری مدارک در اسرع وقت اقدام نمایند.

توضیحات مهم در مورد لینک بالا در این فایل قابل مشاهده است.