کنترل عصبانیت در خوابگاه کنترل عصبانیت در خوابگاه

تنها با بکار بردن تکنیک های ساده زیر می توانید براحتی بر عصبانیت خود کنترل داشته باشید. هر چیزی نیاز به تمرین دارد پس انتظار نداشته باشید فقط با خواندن این تکنیک ها بتوانید موفق شوید. باید بارها و بارها تمرین کنید:

1.      یک نفس عمیق بکشید:

مطمئنم این جمله را بارها شنیده اید... یک نفس عمیق بکشید و تا ده بشمارید. اما   توصیه می کنم یک نفس عمیق کشیده ، اجازه دهید که تا عدد ده که در دل می شمارید بازدم تان بیرون بیاید ، یعنی به صورت آهسته نفس تان را بیرون دهید!

2.      اجازه بدهید زمان کمی بگذرد.

از موقعیتی که شما را عصبانی کرده است دور شوید ؛اگر لازم است به حمام یا دستشویی بروید. برای چند دقیقه کاری کنید که حواستان را پرت کند و مشغولتان کند. می توانید کمی راه بروید تا کمی آرام شوید.این را برای خود تکرار کنید دیگران نیز مثل من انسان هستند پس ظرفیتشان محدود است و مشکلات خودرا دارند شاید من نیز مقصر باشم.

3.      یک چشم انداز از موقیعت در ذهن خود تصور کنید

از موقعیت کنونی خود فاصله بگیرید و با خود فکر کنید که فردا یا هفته بعد یا سال بعد چه خواهد شد. می توانید این کار را تکرار کنید.

4.       به این فکر کنید که واقعا چکار می خواهید بکنید.

به این فکر کنید که واقعا می خواهید چکار کنید. عصبانیت مانع درست فکر کردن می شود. پس آرام باشید و به آینده فکر کنید.

5.      منفجر شدن را متوقف کنید.

از عصبانیت منفجر شدن به این معنی نیست که می توانید به اوج رسیده و حرف تان را به کرسی بنشانید. پس این کار را بس کنید.

6.       چند تکنیک ساده کاهش استرس تمرین کنید.

تحقیقات دانشمندان شان داده که استرس های روزانه باعث عصبانیت زودهنگام می شود ، پس اگر به کمک تکنیک های کاهش استرس ، آنها را روزانه از بین ببرید ، دیگر روی هم انباشته نشده و منفجر نمی شوید!

7.       در مورد عصبانیت و کنترل خشم نکات بیشتری یاد بگیرید.

یاد بگیرید که چگونه باید عصبانیت خود را کنترل کنید و بر آن پیروز شوید.

منبعhttp://stu.sharif.edu