اخبار اخبار

بازگشت به صفحه اول
«بازگشت

ثبت نام پذيرفته شدگان تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد سال 93

ضمن عرض تبريک و خير مقدم حضور پذيرفته شدگان گرامي، به اطلاع کليه پذيرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1393 در موسسه آموزش عالي شهاب دانش مي رساند کليه پذيرفته شدگان مي بايست  روز ‌شنبه مورخ 93/8/10 و يا یکشنبه مورخ 93/8/11 از ساعت 8 الی 14 براي ثبت نام به موسسه مراجعه نمايند.

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌نام‌:

1- اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارشناسي‌ (ليسانس‌) قيد شده‌ باشد‌.

تبصره‌1: پذيرفته‌شدگاني‌ كه‌ به‌ دلايلي‌ قادر به‌ ارائه‌ اصل‌ مدرك‌ كارشناسي (ليسانس‌) نمي‌باشند، لازم‌ است‌ اصل‌ گواهي‌ تاييد شده‌ توسط دانشگاه‌ يا موسسه‌ آموزش‌ عالي‌ محل ‌اخذ كارشناسي‌ (ليسانس‌) را ارائه‌ نمايند(فرم شماره 14).

تبصره2: برای دانشجویانی که مقطع کارشناسی را به صورت ناپیوسته گذرانده اند علاوه بر مدرک کارشناسی، اصل‌ و يك برگ‌ تصوير مدرك‌ كارداني‌ (فوق دیپلم) مورد تاييد وزارت‌ علوم‌، تحقيقات‌ و فناوري‌ كه‌ در آن‌ معدل‌ دوره‌ كارداني‌ (فوق دیپلم) قيد شده‌ باشد‌ نیز الزامیست.

تبصره3: آن دسته از پذيرفته‌شدگاني كه به هنگام ثبت‌نام و شركت در آزمون (زمان ثبت‌نام 92/8/12 لغايت 92/8/19) دانشجوي سال آخر بوده‌اند و حداكثر تا تاريخ 93/6/31 فارغ‌التحصيل مي‌شوند، دانشجوي سال آخر شناخته شده و لازم است فرم معدل دانشجويان سال آخر اين آزمون كه ميانگين كل واحدهاي گذرانده آنان براساس‌(‌0) تا (20) تا تاريخ 92/6/31 و یا 92/11/30 توسط موسسه آموزش عالي محل فارغ‌التحصيلي دوره كارشناسي در فرم مذكور درج و قبلاً به تاييد مسئول ذيربط رسيده است را زمان ثبت‌نام ارائه نمايند(فرم معدل دانشجویان سال آخر).

2- اصل‌ شناسنامه‌ و كارت ملي و دو سري‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آنها.

3- شش‌ قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

تبصره: 12 قطعه‌ عكس‌ تمام‌ رخ‌ 4×3 تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌ منحصراً براي‌ برادراني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط پس‌ از ثبت‌نام‌ در موسسه‌ آموزش‌ عالي‌، براي‌ آنان‌ معافيت‌ تحصيلي‌ صادر مي‌گردد.

4- مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ را با توجه‌ به‌ بند «مقررات‌ وظيفه‌ عمومي»‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنماي‌ شماره‌ يك‌ آزمون‌ ورودي‌ تحصيلات‌ تكميلي‌ (دوره‌هاي‌ كارشناسي‌ ارشد ناپيوسته‌ داخل‌) سال 1393 مشخص‌ كند (براي‌ برادران‌).

5- حكم‌ مرخصي‌ سالانه‌ يا موافقت‌ كتبي‌ و بدون‌ قيد و شرط سازمان‌ متبوع‌ براي‌ كارمندان‌ دولت.

6- پذيرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت این موسسه كه مهرماه در يكي از دانشگاهها و موسسات آموزش عالي پذیرفته شده و اکنون در آن موسسه مشغول به تحصیل می باشند، الزامیست گواهی اشتغال به تحصیل در ترم جاری از آن موسسه را به همراه داشته باشند.

تبصره: این دسته از پذیرفته شدگان در صورت تحویل اصل مدارک کاردانی و کارشناسی به دانشگاه محل قبولی مهرماه الزامیست یک برگ تصویر مدارک کاردانی و کارشناسی را نیز همراه داشته باشند.

فرم شماره 14

فرم معدل دانشجویان سال آخر

نظر
لینک مطلب :