اخبار اخبار

تریبون آزاد در جشن دانشجویی دانشگاه شهاب دانش

جشن روز دانشجو با حضور پرشور دانشجویان و مسئولین دانشگاه شهاب دانش در سالن آمفی تئاتر دانشگاه برگزار شد .
یکی از بخش های مهم این جشن بخش تریبون آزاد دانشجویی بود که تعدادی از دانشجویان در حضور مسئولین دانشگاه نظران و انتقاد های خود را مطرح کرده و مسيولین پاسخ دادند.

نظر
لینک مطلب :