اخبار اخبار

«بازگشت

بازدید اعضا محترم هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم

🔷بازدید اعضا محترم هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان قم از دانشگاه شهاب دانش

🔵دکتر پهلوانی دبیر هیأت نظارت و ارزیابی استان در این بازدید با تأکید بر صداقت و شفافیت عملکرد ریاست و مسئولین دانشگاه اعلام کرد دانشگاه شهاب دانش بعنوان یکی از دانشگاههای غیرانتفاعی معتبر کشور در حال ارائه صادقانه خدمات فرهنگی و آموزشی به دانشجویان است.

💢روابط عمومی دانشگاه شهاب دانش

نظر
لینک مطلب :