اخبار اخبار

«بازگشت

افتتاح سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه شهاب دانش

سالن ورزشی چند منظوره دانشگاه شهاب دانش با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان، مدیر کل سیاسی و امنیتی استادنداری و جمعی از مدیران و مسئولیناستانی و دانشگاهی افتتاح شد.
این پروژه با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیون تومان و مساحت ۱۶۱۰ متر به بهره برداری رسید.

نظر
لینک مطلب :