اخبار اخبار

اطلاعیه درخواست غیرحضوری صدور گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجویان گرامی می بایست از روز یکشنبه مورخ 93/12/10 به منظور درخواست صدور  گواهی اشتغال به تحصیل، صرفا به صورت غیرحضوری و از طریق مراجعه به پورتال آموزشی خود مطابق با فایل راهنما اقدام نمایند.

لازم به ذکر است جهت درخواست گواهی اشتغال به تحصیل حتما باید Popup Blocker در تنظیمات مرورگر غیرفعال باشد.

بدیهی است که از روز یکشنبه به هر گونه درخواست حضوری جهت گواهی اشتغال به تحصیل ترتیب اثر داده نخواهد شد.

نظر
لینک مطلب :