اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه خرید کتاب برای کتابخانه دانشگاه شهاب دانش

📖اطلاعیه‌ی خرید کتاب📖

 کتابخانه‌ی دانشگاه شهاب دانش، جهت حفظ و ارتقای کمی و کیفی مجموعه منابع خود، اقدام به خرید کتب مورد نیاز اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارمندان از نمایشگاه‌های سالانه‌ی کتاب و در طول سال با لحاظ شرايط زير می‌نماید:

1. در راستای نيازهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه شهاب دانش و مرتبط باشد.

2. روزآمد باشد (به استثناء منابعی که ویرایش جدید نداشته و یا دارای ارزش تاريخی هستند).


3. تکراری نباشد.


با توجه به برگزاری سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خواهشمند است لیست کتاب‌های درخواستی خود را پس از اطمینان از رعایت موارد ذکر شده، فرم ارسالی زیر را تکمیل نموده و به آدرس:

library.shahabdanesh@gmail.com
ایمیل نمایید.

 

فرم درخواست خرید کتاب

نظر
لینک مطلب :