اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه حذف و اضافه غیرحضوری نیمسال دوم 1400-1399

مطابق با مصوبه شورای آموزشی امکان انتخاب واحد اینترنتی از طریق پورتال آموزشی برای کلیه دانشجویان (به جز ورودی های بهمن سال 99 که توسط دانشگاه انجام خواهد شد) در بازه حذف و اضافه از ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 18/11/1399 لغایت پایان روز جمعه 24/11/1399 در کلیه ساعات شبانه روز وجود خواهد داشتبعداز اتمام زمان فوق، هیچ تغییری توسط شخص دانشجو از طریق پورتال آموزشی به هيچ عنوان وجود نخواهد داشت.

حذف و اضافه به صورت غیرحضوری و از طریق پرتال آموزشی انجام می پذیرد. لذا حذف و اضافه مطابق لیست اعلامی در جداول ذیل به شکل غیرحضوری برگزار خواهد شد. به نکات زیر در رابطه با حذف و اضافه غیرحضوری توجه داشته باشید:

1- در لیست اعلامی در جداول ذیل برای هر گروه زمان مشخصی برای ارسال پیام‌های درخواست حذف و اضافه تعیین شده است. تنها پیام‌هایی که در همان بازه ارسال شوند توسط مدیر گروه بررسی خواهند شد و پیام‌های قبل و بعد از بازه زمانی ذکر شده از سیستم حذف و پاسخی دریافت نمی‌کنید و به هیچ عنوان مدیر گروه به صورت حضوری پاسخگو نمی باشد.

2- اولویت در حذف و اضافه (به ویژه در کلاس‌هایی که ظرفیت محدود دارند) با پیام‌هایی است در بازه زمانی مشخص شده، زودتر ارسال شده باشند. در واقع مدیر گروه درخواست‌ها را بر اساس ترتیب زمان دریافت بررسی خواهد نمود.

3- دانشجو موظف است حداکثر پس از گذشت 24 ساعت از ثبت درخواست خود به پرتال آموزشی مراجعه کرده و انتخاب واحد خود را کنترل نماید. در صورتی که امکان انجام تمام بخش‌های درخواست توسط مدیر گروه وجود داشته باشد پیامی به دانشجو داده نمی‌شود و فقط درخواست دانشجو اعمال می‌شود اما در صورتی که هر بخش یا تمام درخواست امکان اجرا نداشته باشد، تغییرات امکان‌پذیر در پرتال اعمال شده و پیامی نیز از سمت مدیر گروه به دانشجو ارسال خواهد شد.

4- با توجه به اینکه درخواست‌های حذف و اضافه باید در قالب مشخص ارسال شوند اکیداً توصیه می‌شود «دستورالعمل ارسال درخواست حذف و اضافه غیرحضوری» را مطالعه نمایید. به درخواست های خارج از قالب ذکر شده ترتیب اثر داده نمی شود.

5- دانشجوياني که شرايط فارغ التحصيلي را دارند مي بايست جهت حذف و اضافه از طریق کارتابل کدگروههای درخواستی خود را برای کارشناس رشته ارسال نمایند، درخواست مجدد دانشجو جهت حذف و اضافه به هيچ عنوان مورد بررسي قرار نمي گيرد.

شرايط فارغ التحصيلي :

دانشجویی که کمتر از 12 واحد باقيمانده داشته باشد. اين دانشجو مي بايست کل واحد هاي باقيمانده را در اين نيمسال اخذ کند و ادعاي فارغ التحصيلي نمايد . در صورت عدم اخذ تعدادي از اين واحدهاي باقيمانده در زمان حذف و اضافه توسط دانشجو، اداره کل آموزش مي تواند پس از اتمام زمان حذف و اضافه، کليه واحد هاي اخذ شده دانشجو را حذف کرده و ثبت نام دانشجو را در اين نيمسال ملغي کند.

 ***با توجه به نامه شماره 226180/2 مورخ 17/10/1399 وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشجویانی که در نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399 مشروط شده اند، محدودیت اخذ حداقل واحد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 برای آنها برداشته شده است***

تذکر مهم: دانشجویانی که مطابق با آیین نامه آموزشی اخراج آموزشی (اتمام سنواتی یا چند ترم مشروطی) می باشند و پورتال آموزشی ایشان توسط آموزش مسدود شده است، می بایست درخواست خود را از طریق کارتابل برای کارشناس ارسال نمایند.

 


نکات مهم حذف و اضافه:

1-   حذف و اضافه دانشجویان تنها در روزهای ذکر شده به صورت غیر حضوری در جداول ذیل صورت می پذیرد و پاسخگویی به صورت حضوری امکانپذیر نمی باشد.
2-
   دانشجویان بایستی تنها در بازه زمانی تعیین شده برای خود مطابق رشته و سال ورودی، درخواست حذف و اضافه را به مدیر گروه خود ارسال نمایند.
3-   امکان حذف و اضافه برای دانشجویانی که خود هیچ واحدی اخذ نکرده اند وجود ندارد.

 

گروه آموزشی

نام مدیر گروه

کد کاربری مدیر گروه

 مهندسی پزشکی- زیست فناوری

حسنا گماری

101089

مهندسی برق

مرجان شفیعی راد

101047

مهندسی کامپیوتر و IT

اعظم فرخ

101085

مهندسی صنایع و مدیریت

مجید رمضانی

101064

مهندسی عمران و مکانیک

هادی علیزاده

101026

مهندسی معماری و هنر

سوسن بیات

101074

حسابداری

علی محمد کردی

101044

روانشناسی

محبوبه داستانی

101083

علوم ورزشی

مصطفی پورکیانی

101084

گروه عمومی

سجاد میرزائی

101086

علوم پایه

مهدی ساده وند

101016

  

 

نظر