اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه ثبت نام و انتخاب واحد اینترنتی نیمسال دوم سال 99-98

باسمه تعالی

اطلاعيه ثبت نام و انتخاب واحد دانشجويان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

مخصوص دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی

1- ثبت نام و انتخاب واحد غیرحضوری (از طریق اینترنت) دانشجويان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 از روز سه شنبه 15 الی جمعه 18 بهمن ماه صورت مي‌گيرد. با توجه به آیین نامه شورای آموزشی این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.

2- ميزان شهريه علی الحساب برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی کلیه ورودی مبلغ ده میلیون ریال و برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد کلیه ورودی ها مبلغ هفده میلیون ریال خواهد بود. مبلغ دقيق بدهکاری و بستانکاری دو هفته بعد از حذف و اضافه و نهايي شدن ثبت نام، در پورتال آموزشی مشخص مي‌شود. برای اطلاع از روش‌های پرداخت شهریه، قبل از شروع ثبت نام به اطلاعیه‌های معاونت مالی- اداری توجه نمایید.

3- بعد از پرداخت شهريه علی‌الحساب و باز شدن پورتال، برای ثبت نام از طريق اينترنت و يا شبکه داخلی دانشگاه در روز مشخص شده طبق جدول زمان بندی ثبت نام که از یکشنبه 98/11/13 توسط اداره کل آموزش اعلام می‌شود به پورتال آموزشی مراجعه نماييد.

4- طبق آیين نامه آموزشی مصوب وزارت علوم، عدم تکميل مراحل ثبت نام در وقت اعلام شده به منزله انصراف از تحصيل است و دانشجو می بایست هزینه انصراف آن ترم را طبق مقررات بپردازد.

5- با توجه به اينکه بعد از ثبت نام اوليه ممکن است برنامه کمی تغيير کند (با توجه به تعداد ثبت نامی در هر گروه درسی و يا گروه آزمايشگاهی)، دانشجو بايد به اطلاعيه‌های آموزش قبل از اتمام حذف و اضافه توجه کافی مبذول نمايد در غیر اینصورت تمام عواقب آموزشی به وجود آمده به عهده دانشجو می باشد.

5-1- مرجع انتخاب واحد دانشجو از نظر دانشگاه در مورد واحدها، روزهای کلاسی، روز و ساعت امتحان شرایط موجود درپورتال آموزشی دانشجو پس از حذف و اضافه می‌باشد. لذا دانشجو موظف است پس از اتمام حذف و اضافه، در موعد مشخص شده توسط اداره کل آموزش برای گرفتن پرینت واحدها از طریق پورتال و تحویل نسخه نهایی امضا شده به کارشناس رشته خود اقدام کند. بدیهی است کلیه پرینت های انتخاب واحد قبل از اتمام حذف و اضافه هیچگونه اعتباری نخواهد داشت.

6- حذف و اضافه (از طریق اینترنت) دانشجويان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 از روز شنبه 19 بهمن ماه الی جمعه 25 بهمن ماه صورت مي‌گيرد. جدول زمان‌بندی حذف و اضافه، متعاقباً اعلام خواهد شد.

7- امکان حذف و اضافه فقط برای دانشجویانی میسر می‌شود که در ثبت نام اولیه، حداقل مجاز واحد را اخذ کرده باشند (بجز دانشجویان ترم آخری که کمتر از حداقل مجاز واحد باقیمانده دارند).

8- حداقل مجاز تعداد واحد اخذ شده در هر ترم 12 واحد است (مگر دانشجو در نيمسال آخر که فرم تعهد ادعای فراغت از تحصیل را امضا نموده باشد). در صورت عدم رعايت اين حداقل مجاز واحد (اخذ کمتر از 12 واحد) پس از اتمام مهلت ثبت نام و حذف و اضافه، ‌نسبت به حذف نيمسال تحصيلي دانشجو بنابر مقررات آموزشي اقدام خواهد شد.

9- حداکثر مجازتعداد واحد اخذ شده در هر ترم 20 واحد است. در صورت عدم رعايت حداکثر مجاز واحد، آموزش دانشگاه نسبت به حذف واحدهاي اضافي اخذ شده توسط دانشجو بنابر تشخيص خود اقدام خواهد کرد. دانشجو در صورتی که یکی از شرایط زیر را داشته باشد می تواند بیشتر از 20 واحد تا سقف 24 واحد را مطابق قوانین آموزشی در نیمسال اخذ کند:

9-1- دانشجویی در نيمسال آخر تحصيلي باشد و تا سقف 24 واحد باقيمانده داشته باشد و فرم تعهد ادعای فراغت از تحصیل را امضا نموده باشد که می بایست کل واحدهای باقیمانده را در آن نیمسال اخذ کند.

9-2- دانشجويي که در نیمسال قبل حداقل معدل 17 کسب کرده باشد، می تواند بیشتر از 20 واحد و تا سقف 24 واحد در نیمسال بعد اخذ کند.

10- با توجه به ظرفیت محدود برخی کلاس‌ها و آزمایشگاه‌ها / کارگاه‌ها توصیه می‌شود که در زمان‌بندی اعلام شده برای ثبت نام حتما دروس مهم را اخذ نمایید (به خصوص دانشجویان ترم آخر).

11- دانشجـو طبق تقویم آموزشی در زمان حذف اضطـراری مي‌تواند يک درس تئوری را حذف کند. حذف اضطراری دروس عملی و آزمايشگاهی به هيچ نحو ممکن نمی‌باشد،

12- در انتخاب واحد به برنامه امتحانی پايان ترم آن نيز توجه داشته باشيد. بنا بر تصويب شورای آموزشی، امکان انتخاب واحد همزمان دروسی که ساعت درسی آنها و يا ساعت امتحانی آنها تداخل داشته باشد، وجود ندارد. امکان تغيير ساعت و تاريخ امتحان نيز بعد از شروع انتخاب واحد تحت هيچ شرايطی امکانپذير نيست.

13- دانشجويان مشروطی  در نيمسال تحصیلی قبل (دارای معدل کمتر از 12) بر اساس آيين‌نامه آموزشي حداکثر 14 واحد مي‌توانند اخذ کنند. بديهي است اخذ بيش از 14 واحد نقض آيين نامه آموزشي بوده و مسئوليت تمام عواقب آن به عهده شخص دانشجو خواهد بود. در صورت عدم رعايت سقف فوق از طرف دانشجو، پس از پايان مهلت ثبت نام، آموزش دانشگاه نسبت به حذف واحدهاي اضافي اخذ شده توسط دانشجو بنابر تشخيص خود اقدام خواهد کرد.

13-1- طبق آیین نامه آموزشی "چنانچه دانشجویی در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته دو نیمسال و در دوره کارشناسی پیوسته سه نیمسال اعم از متوالی یا متناوب مشروط شده باشد،"اخراج آموزشي محسوب می‌شوندو می‌توانند به صورت مشروط با دادن تعهد در این نیمسال ثبت نام نمایند. لذا پورتال آموزشی این دانشجویان مسدود بوده و می‌بایست جهت تکمیل فرم تعهد و انجام اقدامات لازم به منظور باز شدن پورتال آموزشی برای انتخاب واحد اینترنتی به کارشناس رشته خود مراجعه نمایند.

14- آیين نامه های آموزشی روی وب سايت دانشگاه قرار دارد و مسئولیت رعایت کلیه قوانین آموزشی نيز با دانشجو می باشد. با توجه به اينکه برای انتخاب واحد به دانشجو اختيار تمام داده شده است لذا هر زمانی از تحصیل مشخص شود که دانشجو شرایط ادامه تحصیل را نداشته است، دانشگاه می‌تواند از ادامه تحصیل دانشجو و یا صدور مدرک فارغ التحصیلی وی ممانعت بعمل آورد و کلیه عواقب مالی و آموزشی به عهده دانشجو می باشد.

15- توصيه مي شود دانشجويان گرامی در انتخاب واحد ترمهای مختلف طوری برنامه ريزی نمايند که در ترم آخر به مشکل برنخورند. زيرا همه درسها درهمه ترمها ارائه نمي‌گردد. بسيار اتفاق افتاده است که يک دانشجو بدليل برنامه ريزی نامناسب به خاطر يک درس، با يک ترم تاخير فارغ التحصيل شده است. با توجه به اينکه درانتخاب واحد، دانشجو اختيار کامل دارد، مسئوليت اينگونه مشکلات نيز با دانشجو مي باشد و دانشگاه ملزم به ارائه همه دروس در تمام ترمها نيست.

16- کارشناسان هر دانشکده در ایام ثبت نام، آمادگی رفع مشکلات احتمالی دانشجویان را داشته و در صورتیکه از طریق اینترنت در امر ثبت نام مشکلی داشته باشید، به صورت حضوری به کارشناسان دانشکده مراجعه نمایید.

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

نظر
لینک مطلب :