اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه ثبت نام ورودی جدید کاردانی فنی و حرفه ای

ضمن عرض تبريک و خير مقدم حضور پذيرفته شدگان گرامي، به اطلاع کليه پذيرفته شدگان آزمون كارداني‌ نظام‌ جديد (کاردانی پیوسته) سال 1399 در دانشگاه شهاب دانش مي رساند که مطابق اطلاعیه اعلام شده در سايت سازمان سنجش، پذيرفته شدگان رشته های الکتروتکنیک،حسابداری و مکانیک خودرو مي بايست درروز دوشنبه 21/07/1399 و پذیرفته شدگان رشته های کامپیوتر،معماری و گرافیک روز سه شنبه 22/07/1399 از ساعت 8:30 لغایت 14:00 براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايند.

مدارك‌ لازم‌ براي‌ ثبت‌ نام‌ از پذيرفته‌شدگان

1-اصل‌ مدرك‌ ديپلم‌ يا گواهي موقت پايان تحصيلات دوره دوم متوسطه نظام جديد در يكي‌ از شاخه‌هاي‌ كار و دانش‌ و يا فني‌ و حرفه‌اي‌ از محل‌ تحصيل‌ مبني‌ بر گذراندن‌ كليه‌ واحدهاي ‌درسي، كارورزي‌ و كارآموزي‌ در دوره‌ سه‌ ساله‌ تا پايان‌ شهريورماه 1399 كه‌ به‌ تاييد رئيس‌ مؤسسه محل ‌تحصيل‌ رسيده‌ باشد.

تبصــره:با توجه به اينكه مطابق ضوابط به دانش آموزان و هنرجويان سال آخر كار و دانش و يا فني و حرفه اي بهشرط اخذ ديپلم تا تاريخ 99/11/30 اجازه انتخاب كدرشته هاي تحصيلي نيمسال دوم داده شده است، لذا ثبت نام و ادامه تحصيل پذيرفته-شدگان آن دسته ‌از كدرشته هاي تحصيلي‌كه پذيرش‌ آن مربوط‌ به ‌نيمسال دوم سال‌تحصيلي1400-1399 مي‌باشد، به شرط اخذ مدرك تحصيلي ديپلم تا تاريخ 99/11/30 بلامانع مي باشد.

2- اصل‌ مدرك ديپلم‌ متوسطه‌ و يا گواهي‌ موقت‌ پايان‌ تحصيلات‌ متوسطه‌ نظام‌ قديم‌ آموزش‌ متوسطه‌  متناسب‌ با نوع‌ رشته‌ قبولي.

3-  اصل مدرک ديپلم شاخه نظری نظام آموزش جديد (نظام 3-3-6) يا نظام سالي واحدي و يا ترمي واحدي و يا گواهي موقت پايان تحصيلات متناسب با نوع رشته قبولي (متقاضیان ديپلم شاخه نظري نظام سالی واحدی و يا ترمي واحدی مي‌بايست در زمان ثبت نام علاوه بر مدرک ديپلم، مدرک پيش دانشگاهي نيز ارائه نمايند).

4-  ارائه رسيد درخواست تاييديه تحصيلي ديپلم كه از دفاتر پيشخوان دولت الکترونیک اقدام شده است.

5- اصل‌ شناسنامه‌ و دو برگ‌ فتوكپي‌ از تمام‌ صفحات‌ آن‌.

6-  اصل کارت ملي و دو برگ فتوکپي از پشت و روي آن 

7-  شش قطعه‌ عكس‌ 4×3 تمام‌ رخ‌ تهيه‌ شده‌ در سال‌ جاري‌.

-8 مدركي‌ كه‌ وضعيت‌ نظام‌ وظيفه‌ برادران را با توجه‌ به‌ بند مقرارت وظيفه عمومي مندرج‌ در صفحات 3 و 4 دفترچه‌ راهنماي‌ ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي دوره‌هاي‌ كارداني‌ ‌نظام‌جديد (دانشگاه‌ فني‌ و حرفه‌اي و مؤسسات آموزش عالي ‌غيرانتفاعي) سال 1399 مشخص ‌كند.

توجه:افرادي که با  استفاده از سهميه رزمندگان، ايثارگران(شامل: 1- رزمندگان بسيجي. 2- رزمندگان جهادگر. 3- رزمندگان نيروهاي مسلح. 4-خانواده معظم شهدا «پدر، مادر، خواهر و برادرشهيد». 5- همسر و فرزندان معظم شهدا و يا مفقودالاثر. 6- جانبازان با جانبازي 25% و بالاتر و همسر و فرزندان آنان. 7- جانبازان با جانبازي زير 25% و همسر و فرزندان آنان. 8- آزادگان عزيز و فرزندان و همسر آنان. 9- همسر و فرزندان رزمندگان بسيجي، جهادگر و يا نيروهاي مسلح با حداقل شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه) پذيرفته ‌شده‌اند، در زمان ثبت‌نام ملزم به ارائه فرم و يا مدركي در رابطه با تائيد سهميه ثبت نامي خويش نمي باشند. بديهي استدرصورت عدم تاييد سهميه پذيرفته‌شدگان مذكور از سوي ارگان ذيربط، موضوع از طريق اين سازمان به موسسه محل قبولي اعلام خواهد شد.

.

 

همچنين مدارک مورد نياز جهت ثبت نام و ساير اطلاعات مهمدر اطلاعيه سايت سازمان سنجش به آدرس زير آمده است:

http://www.sanjesh.org/FullStory.aspx?gid=4&id=6802

تذکر1: شهریه علی الحساب نیم سال اول به مبلغ  10.000.000 ریال به صورت نقدی و یا 50% به صورت چک مدت دار در زمان ثبت نام پرداخت می گردد. الباقی شهریه که شهریه متغیر می باشد باید تا قبل از امتحانات پایان ترم تسویه گردد.

پذیرفته شدگان گرامی می بایست برای واریز وجه، حتما کارت بانکی متصل به شبکه شتاب به همراه داشته باشید.

مدارک نظام وظیفه جهت ثبت نام

آدرس دانشگاه:

قم - پردیسان - انتهای بلوار امامت (مقابل بوستان الغدیر) - دانشگاه شهاب دانش


 

نظر
لینک مطلب :