اخبار اخبار

«بازگشت

اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

اطلاعیه بررسی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399


کلیه دانشجویان می بایست از طریق مراجعه به پورتال آموزشی دانشگاه، برنامه هفتگی خود در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 را از تمامی جوانب علی الخصوص موارد زیر مورد بررسی قرار دهند و در صورت وجود هر گونه ابهام یا ایرادی، باید به کارشناس رشته خود مراجعه و موضوع را بررسی نمایند.


1- عدم تداخل ساعت برگزاری کلاس
2- عدم تداخل ساعت و تاریخ برگزاری امتحان
3-عدم رعایت پیش‌نیازی و همنیازی
4- عدم رعایت سقف مجاز تعداد واحد درسی
5- داشتن شرایط مشروطی (معدل کمتر از 12) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398 و اخذ غیر مجاز بیشتر از 14 واحد درسی

 

تذکر: مطابق با آیین نامه آموزشی، دانشجویان  در هر نیمسال می بایست حداقل 12 و حداکثر 20 واحد اخذ نمایند.
 

بدیهی است در صورتی که هر یک از موارد فوق بدون مجوز اداره کل آموزش و مدیر گروه مربوطه (پر کردن فرم تعهد فارغ التحصیلی) صورت پذیرفته باشد، واحد های درسی غیر مجاز، مطابق با نظر مدیر گروه، از پورتال آموزشی حذف خواهد گردید و کلیه عواقب آن متوجه شخص دانشجو خواهد بود و حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

 

نظر
لینک مطلب :