اخبار اخبار

«بازگشت

اصلاحیه تقویم آموزشی دانشگاه در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

به اطلاع کلیه اساتید و دانشجویان محترم می رساند پیرو تصویب در شورای آموزشی دانشگاه، تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 به شرح ذیل اصلاح می گردد

عنوان

تاریخ قدیم

تاریخ جدید

پایان کلاس ها *

99/03/16

99/03/30

شروع امتحانات **

99/03/19

99/04/02

پایان امتحانات

99/04/04

99/04/18

شروع کلاس های عملی ***

 

99/04/21

 

 

*  پایان رسمی کلاس ها روز جمعه مورخ 23 خرداد ماه می باشد و هفته آخر (23 لغایت 30 خرداد ماه) مخصوص جلسات رفع اشکال می باشد که در صورت فراهم شدن شرایط و صدور مجوز ستاد ملی کرونا به صورت حضوری و در غیر این صورت به شکل مجازی برگزار خواهد شد.

**  تمامی امتحانات در صورت فراهم شدن شرایط و صدور مجوز از طرف ستاد کرونا دقیقا با دو هفته تاخیر به صورت حضوری برگزار خواهند شد. ساعت برگزاری امتحانات به منظور رعایت هرچه بهتر شرایط بهداشتی تغییرات جزئی داشته است که دانشجویان و اساتید محترم با مراجعه به پورتال آموزشی دانشگاه می توانند جزئیات آن را مشاهده نمایند.

***  کلاس های دروس عملی نظیر آزمایشگاه و کارگاه در صورت فراهم شدن شرایط و صدور مجوز از طرف ستاد ملی کرونای از روز شنبه 21 تیر ماه به صورت فشرده و حداکثر ظرف مدت 4 هفته برگزار خواهند شد. برنامه کلاسها عملی متعاقبا اعلام می شود.

نظر